Kloakarbejde

Vi kan nu også tilbyde udførsel af kloakarbejde, idet vi har en autoriseret kloakmester ansat i firmaet.

Vi kan blandt tilbyde;

  • Renovering af eksistende kloaksystem
  • Rotte bekæmpelse i form af isætning af rottespærre
  • Udførsel af nyt kloak til nybyggeri, tilbygninger mv.
  • Nedsivning af regnvand
  • Separering af spildevand og regnvand